Półki G7 Regularne recenzje rosyjskiej czapki naftowej w miarę wzrostu cen – źródła Reuters