Nowe blokady w Europie opóźniają odzysk popytu na paliwo Reuters